Dit bedrag blijft gewoon staan tot het moment dat we weer open mogen. 

Uw vooruitbetaalde contributie blijft staan vanaf 16 maart tot de datum dat we weer volledig open mogen. Hiermee wordt uw ‘betaald tot datum’ van begin 2021 verlengd met dezelfde periode als we gesloten zijn.

Essink Pop-Up Gym, waarbij per keer betaald wordt, staat los van de reguliere abonnementen. Uw contributie blijft staan tot we weer volledig geopend zijn.

Beste,

Naar aanleiding van de recente overheidsinformatie lijkt het erop dat we langer gesloten moeten blijven dan de eerder gecommuniceerde datum van 6 april. Hierdoor vinden wij het niet meer gepast om de betaling aan ons door te laten gaan en hebben we besloten dat wij per 26 maart geen nieuwe incasso meer naar u zullen verzenden. Wij pauzeren hiermee uw lidmaatschap tot het moment dat wij weer open mogen.

De door u betaalde contributie vanaf 16 maart zal gecompenseerd worden in de vorm van een gratis periode in de eerste vier maanden na de heropening. Wilt u gecompenseerd worden vragen wij u dat aan te geven via onderstaande link. Wij nemen dan kort na de heropening contact met u op over de verdere afhandeling.

We zijn erg blij en dankbaar voor alle lieve berichten die we afgelopen week mochten ontvangen. Zij die hebben aangegeven geen compensatie te wensen willen we alvast erg bedanken voor de steun.

Namens het volledige team van Essink wensen wij u en uw naasten veel geluk en gezondheid in deze moeilijke tijd. Wij hopen u snel weer te mogen verwelkomen op de club.

Hartelijke groet,
Tom, Karin, Kim en Rens

https://essink.nl/coronavirus/compensatie/

Nee, beide zijn n.a.v. het overheidsbericht op 15 maart gesloten tot 1 juni 2020 tenzij u anders van ons hoort.

Deze tijd bieden we je zo veel (video) content als mogelijk. Wanneer er nieuwe content beschikbaar wordt ontvang je deze per mail. Zo kun je toch thuis een workout doen! De video’s worden vanaf maandagavond 16 maart op YouTube gezet.

Helaas zijn wij in tegenstelling tot sommige (vaak kleinere clubs) niet in de mogelijkheid om materialen uit te lenen. Hiervoor hebben we simpelweg te weinig uitleenbare materialen in verhouding tot het aantal geïnteresseerden.

Alle workouts zijn zo gemaakt dat je geen speciale fitness materialen nodig hebt. Mogelijk komt een stoel o.i.d wel van pas.

Je kunt bijvoorbeeld ook je workout zwaarder maken door een rugtas om te doen met iets zwaars erin.

Ja, de door u betaalde contributie vanaf 16 maart zal gecompenseerd worden in de vorm van een gratis periode in de eerste vier maanden na de heropening. Wilt u gecompenseerd worden vragen wij u dat aan te geven hier als u lid bent bij Essink Sportcentrum en hier als u bent ingeschreven bij Essink City Gym. Wij nemen dan kort na de heropening contact met u op over de verdere afhandeling.

U krijgt het bedrag niet op uw bankrekening teruggestort, wel zal de door u betaalde contributie vanaf 16 maart gecompenseerd worden in de vorm van een gratis periode in de eerste vier maanden na de heropening. Wilt u gecompenseerd worden vragen wij u dat aan te geven hier als u lid bent bij Essink Sportcentrum en hier als u bent ingeschreven bij Essink City Gym. Wij nemen dan kort na de heropening contact met u op over de verdere afhandeling.

Ja, alle lidmaatschappen zijn automatisch bevroren tot het moment we weer open mogen.

Wat jammer om dat je je lidmaatschap op wilt zeggen!
De huidige situatie is volgens onze Algemene Voorwaarden geen geldige reden om je lidmaatschap eerder op te zeggen dan de minimale looptijd. Wel zijn alle lidmaatschappen op dit moment gepauzeerd tot het moment dat we weer open mogen.

Als je minimale looptijd erop zit heb je natuurlijk het recht om op te zeggen, wel met inachtneming van 28 dagen opzegtermijn. Omdat een heropeningsdatum op dit moment nog niet zeker is kunnen wij op dit moment vanwege de administratieve afhandeling helaas geen opzeggingen verwerken. Minimaal een week voordat we we weer open gaan en de lidmaatschappen hervatten ontvangt u bericht van ons. Wilt u dat uw lidmaatschap dan beëindigd wordt? Stuur in die week een bericht naar ons. Ben je lid bij Essink Sportcentrum stuur hiervoor een mail naar support@essink.nl, Essink City Gym kun je via info@essinkcitygym.nl bereiken.

Wat jammer om dat je je lidmaatschap op wilt zeggen!
De huidige situatie is volgens onze Algemene Voorwaarden geen geldige reden om je lidmaatschap eerder op te zeggen dan de minimale looptijd. Wel zijn alle lidmaatschappen op dit moment gepauzeerd tot het moment dat we weer open mogen.

Als je minimale looptijd erop zit heb je natuurlijk het recht om op te zeggen, wel met inachtneming van 28 dagen opzegtermijn. Omdat een heropeningsdatum op dit moment nog niet zeker is kunnen wij op dit moment vanwege de administratieve afhandeling helaas geen opzeggingen verwerken. Minimaal een week voordat we weer open gaan en we de lidmaatschappen hervatten ontvangt u bericht van ons. Wilt u dat uw lidmaatschap dan beëindigd wordt? Stuur in die week een bericht naar ons. Ben je lid bij Essink Sportcentrum stuur hiervoor een mail naar support@essink.nl, Essink City Gym kun je via info@essinkcitygym.nl bereiken.

Alle lidmaatschappen zijn op dit moment gepauzeerd. Dit betreft zowel de betaling als de overeenkomst die is gemaakt. In zijn totaliteit blijft hiermee de minimale looptijd én de periode dat er gesport kan worden ongewijzigd.

Ja, er wordt geen nieuwe incasso gestuurd. Heb je vooruitbetaald dan blijft dit staan tot na heropening. 

Zwemles: U heeft voor de hele maand maart de contributie voldaan terwijl de lessen halverwege de maand (16 maart) gestopt zijn. Als compensatie hiervoor sport of zwemt uw kind kosteloos van 13 mei tot 1 juni.

Jeugdsport: Afhankelijk van wanneer de driemaandelijkse betaling plaatsvindt, wordt de gepauzeerde periode ingehouden op de eerstvolgende incasso.

Wij zijn zeer blij dat we woensdag 13 mei weer kunnen starten met het geven van onze zwemlessen.

Dit gaan we veilig doen met in acht neming van de richtlijnen van het RIVM.
Het zal even wennen zijn maar het is belangrijk dat je deze richtlijnen goed leest  KIJK HIER

De belangrijkste regels:
– blijf thuis bij koorts, verkoudheid etc.
– houd 1,5 mtr afstand van andere ouders en kinderen
– trek alvast thuis de zwemkleding aan onder de kleding.

– ga thuis vooraf naar de WC en was ook thuis vooraf je handen

– kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de les, kom niet te laat!

– 1 ouder heeft toegang en neem geen andere kinderen mee

– douchen is niet toegestaan, vertrek na afloop zo vlug mogelijk

Heeft u nog vragen lees dan vooral eerst  de richtlijnen RIVM.

Tijdens de les verblijft u zoals gebruikelijk in onze wachtruimte, wel op 1,5 mtr afstand van elkaar. Volg de aanwijzingen van onze medewerker. Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat de kinderen een leuke zwemles krijgen.

U heeft voor de hele maand maart de contributie voldaan terwijl de lessen halverwege de maand (16 maart) gestopt zijn. Als compensatie hiervoor zwemt uw kind kosteloos van 13 mei tot 1 juni.